Výrobce
Karel Hadek

Kód produktu
KHTHE

Cena
309 Kč s DPH

ks

Karel Hadek Thymion Směs éterických olejů

Směs éterických olejů vhodná při výskytu bradavic. 

 

Tip Karla Hadka: Bradavice potíráme koncentrovaným olejem Thymion a přelepíme náplastí, abychom zpomalili odpařování olejů obsažených ve směsi. Bradavice vysychá a ztrácí se během 10 až 14 dnů. Jsou však i výjimečné případy, kdy se bradavice ztratily až po dvou měsících používání tohoto přípravku.

Ke každé velikosti dodáváme vhodnou PIPETU!


Obsažené éterické oleje:

Čajovníkový, z túje, mateřídouškový, z litsey cucbeby, citronový a další.

 

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Objem 10 ml

Přírodní kosmetika

Najdete zde výrobky z kvalitních bylinných ingrediencí, bez chemie a šetrné k přírodě.

Kojící a těhotenský polštář

Kojící polštář je vhodný pomocník při kojení miminek. V těhotenství napomáhá k lepšímu spánku nastávající maminky, prevenci bolesti zad a k podpoře rostoucího bříška.